Services

 

Gratis inloopspreekuur
Onze apotheek kent geen vaste inloopspreekuur. Heeft u vragen of wilt u advies, dan kunt u dagelijks terecht bij onze apotheker. 

Bezorgdienst
Voor de klanten die ziek of slecht ter been zijn en niet naar de apotheek kunnen komen, hebben wij een gratis bezorgdienst. U kunt uw huisarts of de apotheek vragen of iets bezorgd kan worden.

Prikpost RKZ
Indien u moet bloedprikken kunt u een aantal dagen per week terecht in de apotheek. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur – 09.00 uur is een prikpost van het Rode Kruisziekenhuis aanwezig.

Incontinentie artikelen
Wij kunnen de klanten uitgebreid informeren over het gebruik van incontinentie artikelen. Dit gebeurt discreet in een aparte ruimte. Van diverse artikelen zijn proefmonsters aanwezig die gratis worden meegegeven.  

Inhalatie-instructie
Wanneer een patiënt voor het eerst een geneesmiddel gaat gebruiken dat geïnhaleerd dient te worden, wordt er een inhalatie-instructie aangeboden. In een aparte ruimte oefent de apotheker of zijn assistente met de patiënt het inhaleren van het medicijn en geeft uitleg over het gebruik en de werking. U kunt ons altijd om een inhalatie-instructie vragen.

Reizigersadviezen
In de apotheek geven wij geen reizigersadvies. U kunt aan uw huisarts navragen of hij/zij reisadvies geeft. 
Wij geven wel advies over producten die u mee kunt nemen voor op reis. Tevens verstrekken wij een medicijnpaspoort. 

Opiaten mee op reis
Indien u geneesmiddelen gebruikt die onder opiaten vallen ( bv methylfenidaat bevattende middelen, oxycodon, morfine, etc), dan dient u hier een speciale verklaring aan te vragen. U dient er rekening mee te houden dat u die ruim van tevoren (4 tot 6 weken) aanvraagt. Meer informatie hierover kunt u vinden op de volgende website: https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis

Rechtstreekse declaratie naar de verzekering
Indien uw verzekering en polisnummer bij ons bekend zijn, kunnen wij de rekening van de geleverde artikelen rechtstreeks naar uw verzekering sturen. U hoeft er dan zelf niet meer naar om te kijken. Echter, houdt u er rekening mee dat niet alle medicijnen (volledig) worden vergoed.

Om rechtstreeks bij uw verzekeringsmaatschappij te kunnen declareren, is het wel noodzakelijk dat u ons meteen op de hoogte brengt van wijzigingen in uw verzekeringsnummer en/of verzekering.