Herhaalrecept invulformulier


Mocht u niet over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikken, dan kunt u ook middels het onderstaand invulformulier een herhaalrecept aan vragen bij uw apotheek. Om gebruik te kunnen maken van dit formulier dient u voor medicijnen waar een recept voor nodig is, in het bezit te zijn van een door uw apotheek uitgegeven herhaalrecept. Dit recept dient u bij ontvangst van de medicijnen in te leveren. Daarnaast kunt u het formulier gebruik voor het aanvragen van de zogenaamde niet-receptplichtige medicijnen en hulpmiddelen: De anticonceptiepil, de insulines en de diabeteshulpmiddelen (teststrips en naalden).